IPM - Integrated Pest Management

IPM is het uitgaanspunt voor iedere vorm van plaagdierbeheersing en heeft tot doel een duurzame aanpak vandierplagen. Met de toepassing van IPM wordt gestreefd om, door middel van het afwegen van alle beschikbare technieken en alternatieven, op economisch verantwoorde wijze, in overleg met de opdrachtgever , duurzaam beleid te ontwikkelen ter voorkoming en/of bestrijding van plaagdieren.

Voorbeeld Integrated Pest Management (IPM) bruine rat

Als voorbeeld volgt hier een aanvraag voor het bestrijden van bruine ratten. De volgende IPM werkwijze zal gehanteerd worden.

Monitoring: in welke mate de plaag zich voor doet.

Habitat Management: bij een concrete dreiging van plaagdieren kan de omgeving zodanig worden aangepast dat het plaagdier zich niet meer thuis voelt, kortom de juiste hygiëne- en weringsmaatregelen.

Niet-chemische bestrijding: vanaf 1 januari 2017 moet eerst gestart worden met een bestrijding door middel van klemmen. Is dit niet afdoende dan pas de volgende stap.

Chemische bestrijding: alleen toegestaan middelen die toegelaten zijn door het Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) voor buiten gebruik.

 

Vanaf 1 Januari 2017 is bestrijding niet meer alleen een taak van de ongediertebestrijder maar ook van de opdrachtgever.


Ongedierte bestrijden of verdelgen?

Heeft u snel hulp nodig bij het verdelgen of bestrijden van uw ongedierte? Neem dan contact met ons op. U kunt het onderstaande formulier invullen, maar u kunt ons ook direct bellen: +316 2313 1609 of +316 4633 4034

 

wij verwerken de gegevens vertrouwelijk